۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت  | 
دانستنی های صنعت چاپ
دسته بندي
<<  ÞÈáí  3536373839
  اینترپک ۲۰۱۷ و جعبه‌های تاشو
اینترپک ۲۰۱۷ و جعبه‌های تاشو

۱۳۹۶/۱۰/۹ :تاريخ

  چرا انتخاب صحیح رنگ درچاپ بسته بندی اهمیت زیادی دارد؟
نگ یکی از عناصر اصلی تشکیل دهندۀ یک برند تجاری است و باعث می¬شود تا بسته¬های تولیدی یک برند مشخص، بسرعت در قفسه¬های فروشگاهی قابل شناسایی باشند و در واقع بعنوان کارت تبلیغاتی شرکت شناخته می¬شود. موسساتی که در حوزۀ چاپ روی بسته¬بندی فعالیت دارند، مسئولیت قابل توجهی در این زمینه داشته و بایستی از ماشین¬آلات و فناوری¬هایی استفاده نمایند که کسب نتیجۀ مطلوب را تضمین کنند.

۱۳۹۶/۱۰/۹ :تاريخ

  چرا انتخاب صحیح رنگ درچاپ بسته بندی اهمیت زیادی دارد؟
رنگ یکی از عناصر اصلی تشکیل دهندۀ یک برند تجاری است و باعث می¬شود تا بسته¬های تولیدی یک برند مشخص، بسرعت در قفسه¬های فروشگاهی قابل شناسایی باشند و در واقع بعنوان کارت تبلیغاتی شرکت شناخته می¬شود. موسساتی که در حوزۀ چاپ روی بسته¬بندی فعالیت دارند، مسئولیت قابل توجهی در این زمینه داشته و بایستی از ماشین¬آلات و فناوری¬هایی استفاده نمایند که کسب نتیجۀ مطلوب را تضمین کنند.

۱۳۹۶/۱۰/۹ :تاريخ

<<  ÞÈáí  3536373839